Úvod Co umíme Kdo jsme Naši klienti Kontakt
 
   
 

Můžeme Vám nabídnout následující služby

   
  • Účetní audity
    povinný (statutární) audit společností, které dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví jsou povinny mít ověřenou řádnou a mimořádnou účetní závěrku
dobrovolný audit společností, u kterých povinnost ověření ze zákona nevyplývá, ale jejichž cílem je zkvalitnění svých pracovních postupů a mají zájem o komplexní ověření účetnictví
audity projektů financovaných ze státního rozpočtu a fondů EÚ
audity vybraných oblastí dle potřeby klienta,
průběžný auditorský dohled nad vedením účetnictví
  • Daňové audity
    ověření položek z hlediska daňové uznatelnosti s cílem minimalizovat daňové doměrky a penále a optimalizovat základ daně
zpracování daňového přiznání
  • Daňové poradenství
    daňové poradenství k požadovaným daňovým oblastem
řešení daňové optimalizace v rámci možností daných platnou legislativou
  • Zastupování před správcem daně ve věcech daňového řízení
  • Účetní poradenství
    vedení účetnictví
zpracování účetních závěrek, zpracování DPH, silniční daně a další ve vazbě na potřeby klienta
poradenství při vedení mzdové agendy na základě předaných podkladů, zpracování přehledů pro SSZ, zdravotní pojišťovny a jiné související výkazy
  • Konzultační servis
    telefonické i osobní konzultace dle požadavků klienta
zpracování písemných výstupů konzultované problematiky včetně metodických pokynů
podpora při tvorbě vnitropodnikových směrnic
  • Školící činnost
    pořádání pravidelných dílčích seminářů pro specifický okruh klientů a problematik
školení při zásadních změnách daňových a účetních zákonů pro široký okruh klientů
  • Koordinaci účetně daňové problematiky s právním výkladem
   
Copyright © 2008, MG Credit, s.r.o.